Skovlsne.dk kampagnen 2006-2025

Formålet med skovl sne kampagnerne, som vi har kørt siden 2006, er at fremme forsvarlige adgangsforhold i vinterhalvåret for medarbejdere, der løser deres opgaver på skiftende arbejdssteder – herunder hos private grundejere. Målet er at skabe opmærksomhed på temaet hos modtagere af alle typer af levering og afhentning.

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros (forkortes BAU transport og engros) er et arbejdsmiljøforum, hvor arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer samarbejder om at fremme sunde og sikre arbejdsmiljøforhold inden for flere brancher.

Branchearbejdsmiljøudvalget transport og engros omfatter ca. 350.000 ansatte, og dækker hovedområderne:

  • godstransport, herunder eksportkørsel, renovation, post, og anden godstransport
  • persontransport, herunder bus, turist- og rutebilskørsel, taxi og anden persontransport
  • person- og godstransport på skinner
  • lagre- og vareterminaler, herunder engroslagre, godsterminaler, havne, lufthavne, postterminaler m.v.
  • brand- og redningsområderne, herunder brandvæsen, ambulancetjenester, vejhjælp m.v.
  • luftfart, herunder transport af passagerer ved rute-, charter- og taxiflyvning og transport af gods i luften.

BAU transport og engros’ primære indsats er udsendelse af branchevejledninger. Herudover er det BAU’s opgave at følge branchens udvikling, samt at gennemføre kampagner og oplysnings- og uddannelsesaktiviteter.

For yderligere information om kampagnen:

Susanne Linhart, DI, sli@di.dk 

Benny Nymark Andersen, 3F, benny.andersen@3f.dk 

Læs mere om BAU transport og engros på www.bautransport.dk