Denne kampagne

skovlsne topbanner skovlsne topbanner
printPrint side

Skovlsne.dk kampagnen

Formålet med kampagnen er at fremme forsvarlige adgangsforhold i vinterhalvåret for medarbejdere, der løser deres opgaver på skiftende arbejdssteder - herunder hos private grundejere. Målet er at skabe opmærksomhed på temaet hos modtagere af alle typer af levering og afhentning.


Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros (forkortes BAR transport og engros) er et arbejdsmiljøforum, hvor arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer samarbejder om at fremme sunde og sikre arbejdsmiljøforhold inden for flere brancher.

BAR transport og engros dækker brancher med ca. 350.000 ansatte inden for hovedområderne:

 

  • Godstransport, herunder renovation og post.  
  • Persontransport, herunder handicaptransport og taxi. 
  • Person- og godstransport på skinner. 
  • Lagre- og vareterminaler, herunder havne og lufthavne. 
  • Brand- og redningsområderne, herunder ambulancetjeneste og vejhjælp.

 

BAR transport og engros’ primære indsats er udsendelse af branchevejledninger. Herudover er det BAR’s opgave at følge branchens udvikling, samt at gennemføre kampagner og oplysnings- og uddannelsesaktiviteter.

For yderligere se www.bartransport.dk